Biznes i finanse

PLAST-BOX SA (4/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych

Zgodnie z treścią § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 27 maja 2022 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 18 listopada 2022 r.

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. – 15 września 2022 r.

Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny za 2021 r. – 29 kwietnia 2022 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2021 r. – 29 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:

1) zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe,

2) zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych: za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM