Biznes i finanse

SFINKS POLSKA SA (2/2022) Otrzymanie powiadomienia w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2022r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Sfinks Polska S.A. – członka Rady Nadzorczej Emitenta – Michaliny Marzec powiadomienie notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 MAR, w związku z otrzymanym w dniu 27 stycznia 2022 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o dokonaniu w dniu 25 stycznia 2022 r. wpisu w Rejestrze Zastawów łącznie 3.370.313 akcji Sfinks Polska S.A. jako zabezpieczenie pożyczki o której Sfinks informował raportem bieżącym nr 18/2021.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM