Biznes i finanse

Staffmark Group skorzysta ze wsparcia Rimini Street w zakresie oprogramowania Oracle PeopleSoft, za pomocą którego obsługiwane są rozliczenia wynagrodzeń dla ponad 35 tys. pracowników tygodniowo

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (NASDAQ: RMNI), międzynarodowy dostawca usług wsparcia oprogramowania dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, a także partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że Staffmark Group, wielokrotnie nagradzana firma świadcząca obsługę kadrowo-rekrutacyjną, będzie dalej korzystać z usług Rimini Street w zakresie wsparcia i utrzymania środowiska stosowanego przez nią systemu PeopleSoft. Od czasu przejścia do Rimini Street w firmie Staffmark nastąpił znaczny wzrost jakości, responsywności i zakresu wsparcia dotyczącego oprogramowania Peoplesoft dla jej wewnętrznego zespołu IT. Decyzja ta przyniosła również korzyści w postaci szybszej aktualizacji pod kątem zmian podatkowych, prawnych i regulacyjnych, a także oszczędności, które grupa mogła zainwestować w innowacje i udoskonalenia ofertowe, w tym w zakresie bazujących na sztucznej inteligencji narzędzi analitycznych czy funkcjonalności dla pracodawców i osób szukających pracy pozwalającej na automatyczne zamieszczanie ofert pracy.

Wiadomość zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20220126005280/en/.

Kluczowy system wymaga kluczowego wsparcia

Staffmark Group, której siedziba mieści się w Cincinnati w stanie Ohio, należy do RGF Staffing i składa się z marek reprezentujących usługi w trzech głównych obszarach: technicznym/specjalistycznym, administracyjnym/przemysłu lekkiego i outsourcingu procesów. Organizacja ta dysponuje krajową siecią ponad 3 tys. specjalistów w przeszło 400 filiach. Każdego roku rekrutują oni 245 tys. osób, a ich liczba cały czas rośnie. Stosowany przez Staffmark system PeopleSoft to kluczowy element infrastruktury informatycznej, który ma wpływ na wszystkie najważniejsze funkcje operacyjne – rekrutację, zarządzanie kadrami, zamówienia, zlecenia, kandydatów oraz wewnętrzną obsługę HR w zakresie świadczeń i rozliczeń finansowych. Jednym z kluczowych zadań jest obsługa płacowa.

„Obsługą płac zajmujemy się codziennie. Co tydzień przeprowadzamy procesy obejmujące ok. 35 tys. pracowników i jakiekolwiek problemy techniczne zakłócające ich przebieg byłyby katastrofą. Są to więc procesy o kluczowym znaczeniu, które muszą zawsze sprawnie działać i być w stu procentach zabezpieczone” – mówi Jill Crabtree, wiceprezes ds. technologii ERP w Staffmark.

Jednym z wyzwań, przed jakim stanęła Jill Crabtree w związku z rozwojem firmy Staffmark i ekspansją jej marki, było zróżnicowanie instancji i wersji systemu PeopleSoft stosowanych w licznych działach i komórkach firmy. Przystąpiła ona do realizacji pięcioletniego projektu polegającego na przeniesieniu procesów wszystkich podmiotów należących do grupy – w tym jednostek zależnych i nowo przejętej spółki – do PeopleSoft 9.2. Kolejnym krokiem po przeprowadzeniu konsolidacji i standaryzacji w tym zakresie w obrębie całej organizacji było dalsze ograniczenie kosztów i zwiększenie wydajności operacyjnej.

Znając Rimini Street jeszcze z czasów poprzedniej pracy w innej firmie, Crabtree wiedziała, że przejście na oferujący większą wartość dodaną model wsparcia Rimini Street dla stosowanego w Staffmark Group systemu PeopleSoft pozwoliłoby jej uzyskać wyższą jakość obsługi w porównaniu do tej, którą zapewnia Oracle, przy jednoczesnym uwolnieniu, na skutek oszczędności, znacznych środków na inwestycje w inne priorytetowe obszary działalności.

„Mając doświadczenie we współpracy z firmą Rimini Street, wiedziałam, że składane przez nią obietnice dotyczące wartości dodanej znajdują pokrycie w rzeczywistości i że potwierdza to m.in. ultraresponsywne wsparcie doświadczonych specjalistów z zakresu PeopleSoft. Miałam też świadomość, że przyspieszenie i poprawa jakości aktualizacji pod kątem zmian podatkowych, prawnych i regulacyjnych dawałyby gwarancję sprawnego działania codziennych procesów obsługi płac z zachowaniem pełnej zgodności z przepisami, jednocześnie zwiększając wydajność operacyjną. Byłam absolutnie przekonana, że zmiana ta będzie miała korzystny wpływ na Staffmark – kontynuuje Jill Crabtree. – Przykładowo w związku z pandemią konieczne było wprowadzenie licznych aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych dostosowanych do naszych potrzeb. Firma Rimini Street dostarczyła nam je natychmiast. Wsparcie, jakie od niej otrzymujemy, jest fenomenalne”.

Specjalistyczne, spersonalizowane usługi wsparcia obejmujące wysoką jakość aktualizacji pod kątem zmian podatkowych, prawnych i regulacyjnych

Rimini Street dostarcza ultraszybkie aktualizacje pod kątem zmian podatkowych, prawnych i regulacyjnych Legislative-to-Live™. Usługa dostępna jest w blisko 200 państwach członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Aktualizacje dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego klienta i funkcjonują w środowisku jego systemu. Obliczenia i parametry podlegają sprawdzeniu i weryfikacji w różnych źródłach, opracowywane są przy użyciu zastrzeżonych i sprawdzonych procesów Rimini Street i dostarczane klientowi przed wejściem w życie nowych przepisów.

Podobnie jak wszystkim klientom Rimini Street, również Staffmark przydzielono głównego specjalistę ds. wsparcia z ok. 20-letnim doświadczeniem w obsłudze oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz działający przy nim zespół specjalistów funkcjonalnych i technicznych. Klienci Rimini Street korzystają również z nagradzanych w rankingach umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA), które przewidują 10-minutowy czas odpowiedzi dla krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1.

„Pokładamy bardzo duże zaufanie w Rimini Street. Jej personel jest kompetentny, rzetelny i zaangażowany. Kompleksowe podejście Rimini Street pozwoliło nam na maksymalne wykorzystanie funkcjonalności systemu PeopleSoft i wszystkich powiązanych inwestycji. Co więcej, nasza firma cały czas śrubuje już i tak najlepsze w branży poziomy świadczenia obsługi. Aktualnie przeciętny czas naszej reakcji na zdarzenia o Priorytecie 1 wynosi trochę poniżej dwóch minut” – zauważyła Crabtree.

“Staffmark myśli podobnie do wielu organizacji w Ameryce Północnej i na całym świecie, które poszukują lepszego wsparcia operacyjnego i wyników, dążą do redukcji zbędnych kosztów, zwiększają wydajność operacyjną i uwalniają ograniczone zasoby w celu finansowania i rozwoju przełomowych inicjatyw, dzięki którym ich organizacje mogą iść naprzód – powiedział Emmanuel Richard, Senior Vice President i Theatre General Manager Rimini Street na teren Ameryki Północnej. – Nasze podejście do współpracy ze Staffmark Group stanowi świadectwo tego, jak pomagamy klientom w zwiększaniu przewagi konkurencyjnej i rozwoju firmy”.

Więcej informacji na temat współpracy Rimini Street i Staffmark Group można znaleźć tutaj.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu giełdowego Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i produktów dla przedsiębiorstw oraz wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4400 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.riministreet.com albo śledząc @riministreet na Twitterze lub profile firmy na Facebooku i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na jej działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach nowego instrumentu kredytowego spółki; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem jej gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 3 listopada 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z posiadaczy tych znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220126005280/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Vikki Hansen

Rimini Street, Inc.

tel. +1 (708) 556-3185

e-mail: vhansen@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM