Biznes i finanse

AGORA SA (1/2022) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zmiany umowy wspólników spółki Eurozet

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Agora”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2019 z dnia 17 września 2019 r. oraz nr 27/2019 z dnia 18 września 2019 r., niniejszym informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 r. Spółka rozpoczęła negocjacje z większościowym wspólnikiem spółki Eurozet sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Eurozet)”, tj. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) („SFS Ventures”) w przedmiocie zmiany postanowień umowy wspólników zawartej w dniu 20 lutego 2019 r., w szczególności w zakresie warunków wykonania uprawnienia Agory do nabycia wszystkich pozostałych udziałów Eurozet należących do SFS Ventures („Opcja Call”). Rozpoczęte negocjacje obejmują m.in. kwestię wydłużenia okresu realizacji Opcji Call przez Agorę, który rozpoczął się po upływie 12 miesięcy, a kończy się z upływem 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy wspólników.

Rozpoczęcie opisanych powyżej negocjacji nie oznacza, że zakończą się one ostatecznie zmianą warunków umowy wspólników z dnia 20 lutego 2019 r. w zakresie wskazanym powyżej.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM