Biznes i finanse

MEGARON SA (2/2023) Informacja poufna – zawarcie umowy kredytowej

Zarząd MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że w dniu 09 lutego 2023r. pomiędzy MEGARON S.A. a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie została zawarta umowa o elastyczny kredyt odnawialny w wysokości 1.000.000 PLN na okres 36 miesięcy. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane na finansowanie działalności bieżącej Kredytobiorcy. Zabezpieczeniem niniejszej umowy jest weksel in blanco oraz gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis na kwotę 800.000 PLN, tj. kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty Kredytu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM