Biznes i finanse

CCC SA (3/2022) Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za IV kwartał 2021 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CCC S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC S.A. za IV kwartał 2021 roku (listopad 2021- styczeń 2022) oraz wartości porównawcze za IV kwartał roku 2020 (listopad 2020- styczeń 2021).

Zastrzeżenie: Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe (nie zawierają zdarzeń o charakterze nietypowym, jednorazowym), a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Przedstawione dane finansowe mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego i innych danych finansowych GK CCC za IV kwartał 2021 r., które będą znane po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM