Biznes i finanse

GETIN HOLDING SA (3/2022) Aktualizacja informacji poufnej

Zarząd Getin Holding S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. dotyczącego zawarcia przez Emitenta, jako sprzedającego warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji JSC Idea Bank z siedzibą we Lwowie, Ukraina („Idea Bank Ukraina”, „Bank”) z JSC „First Ukrainian International Bank” z siedzibą w Kijowie, Ukraina („Kupujący”), jako kupującym („Umowa”) informuje, że dziś Emitent powziął informację o wydaniu w dniu 3 lutego 2022 r. przez Komitet Antymonopolowy Ukrainy zgody na nabycie przez Kupującego akcji Idea Bank Ukraina, które zapewni przekroczenie 50 procent głosów w najwyższym organie zarządczym Banku.

Tym samym spełnił się jeden z warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina określonych w Umowie. O spełnieniu kolejnych warunków Emitent będzie informował odrębnymi raportami bieżącymi.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM