Polityka i społeczeństwo

MS: Wiceminister Sebastian Kaleta na posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości (komunikat)

– Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości na czele z Sekretarzem Stanu Sebastianem Kaletą wzięła udział w posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się 3 i 4 lutego br. w Lille we Francji, która na początku 2022 roku objęła prezydencję w Unii.Ważnym tematem dyskutowanym przez ministrów sprawiedliwości była kwestia uznawania rodzicielstwa między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Polska sprzeciwia się inicjatywom UE, które naruszałyby nasz porządek konstytucyjny, gdyż de facto wprowadzałyby instytucję rodzicielstwa osób tej samej płci, sprzeczną z zasadami polskiego prawa rodzinnego.

Rodzina elementem tożsamości

– Materia prawa rodzinnego i modelu rodziny to kwestie delikatne, odzwierciedlające tradycję i kulturę społeczeństwa danego państwa. Model rodziny stanowi o kształcie i strukturze wspólnoty społecznej państwa i podlega ochronie jako element tożsamości narodowej – mówił Sebastian Kaleta.

Jak podkreślił, debatę na ten temat państwa członkowskie muszą prowadzić z poszanowaniem krajowych wartości i dobra dzieci, a decyzja może być podjęta wyłącznie jednomyślnie.

Przypomniał, że w polskim systemie prawnym uregulowania dotyczące rodziny, małżeństwa i rodzicielstwa mają rangę konstytucyjną (art. 18 Konstytucji RP). Ich uzupełnieniem i rozwinięciem jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który definiuje macierzyństwo i wskazuje sposoby ustalenia ojcostwa.

Internet nie zapewnia bezkarności

Rozmowy w Lille dotyczyły również rozwiązań prawnych, które umożliwiałyby skuteczne zwalczanie przestępstw z nienawiści, także tych popełnianych w internecie. Do udziału w tej części posiedzenia zaproszono przedstawicieli internetowych potentatów – firm Google i Meta.

Polska podziela pogląd, że w zwalczaniu przestępstw z nienawiści organy ścigania napotykają problemy z działaniami części dostawców usług elektronicznych. Ci utrudniają bowiem ustalenie tożsamości użytkowników łamiących prawo w przestrzeni wirtualnej. Większą skuteczność w walce z przestępstwami z nienawiści powinno zapewnić przyjęcie pakietu regulacji dotyczących zabezpieczania i dostępu do dowodów elektronicznych (tzw. rozporządzenia e-evidence) negocjowanych obecnie na forum UE. Będzie to wyraźny sygnał dla sprawców, że Internet nie zapewnia bezkarności, a z drugiej strony – dla obywateli – że obowiązujące regulacje prawne są skutecznie egzekwowane.

Wiceminister Sebastian Kaleta wskazał, że Polska jest gotowa do debaty na temat walki z przestępstwami z nienawiści. Jednocześnie zaznaczył, że wymaga to wspólnego wysiłku.

Ochrona wolności słowa

Dla Polski najważniejsze jest zapewnienie, aby proponowane rozwiązania uwzględniały zasadę suwerenności państw członkowskich i ich systemy konstytucyjne, zwłaszcza w obszarze ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym wolności słowa. ]

– Nie może być tak, że nasi obywatele będą się bali wypowiadać w internecie – mówił w trakcie debaty w Lille wiceminister Sebastian Kaleta.Konieczne jest, aby zachowana została równowaga pomiędzy korzystaniem z wolności słowa, a uprawnieniem dostawców usług internetowych w zakresie usuwania treści uznawanych przez nich za bezprawne.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mm/

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM