Polityka i społeczeństwo

Nowe możliwości transformacji dla Małopolski Zachodniej: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Ponad 254 mln zł z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostało przeznaczone dla Małopolski Zachodniej. Unijne dotacje trafią do powiatów: olkuskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego.

FST w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski to jedna z inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu, mająca na celu wsparcie zrównoważonej gospodarki w regionach, które wcześniej opierały się na wydobyciu węgla i teraz borykają się z problemami społecznymi wynikającymi z jego odejścia. W Małopolsce program ten jest szczególnie skierowany do czterech powiatów: olkuskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego oraz wadowickiego.

„Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to duża szansa dla zachodniej części Małopolski. Pozwoli przede wszystkim na to, aby skutki transformacji energetycznej były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców i przedsiębiorców naszego regionu” – powiedział marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Pierwszy konkurs ma na celu wsparcie działań związanych z wykorzystaniem OZE i pozwolić na inwestycje w zrównoważoną energetykę. Inwestycje będą wspierać rozwój technologii OZE, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Drugi konkurs ma na celu wsparcie działań związanych z rozwojem obszarów zrównoważonych energetycznie. Będzie dotyczył wsparcia dla inwestycji w infrastrukturę energetyczną, usługi związane z energią, edukację i szkolenia dotyczące zrównoważonego wykorzystania energii, a także wsparcia dla inicjatyw społeczno-gospodarczych.

Uczestnicy obydwu konkursów będą mieli szansę na otrzymanie dofinansowania na swoje projekty, wsparcie doradcze i inne usługi, które pomogą im w realizacji ich celów.

W lipcu w ramach FST ogłoszone zostaną dwa konkursy, które będą służyć wsparciu działań związanych z wykorzystaniem OZE oraz rozwojem obszarów zrównoważonych energetycznie. Dofinansowanie, wsparcie doradcze oraz szkolenia będą wspierać uczestników w realizacji ich projektów i celów. Projekty związane z OZE będą dotyczyły wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii, zmniejszenia zużycia energii, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Natomiast projekty związane z zrównoważonym rozwojem energetycznym będą dotyczyć infrastruktury energetycznej, usług energetycznych, edukacji i szkoleń dotyczących zrównoważonego wykorzystania energii oraz wsparcia dla inicjatyw społeczno-gospodarczych.

Konkurs oferuje możliwość wsparcia inwestycji w nowe technologie OZE, takie jak kolektory słoneczne, fotowoltaika, geotermia czy pompy ciepła, a także w tworzenie wspólnot energetycznych, np. klastrów i spółdzielni. W ramach tego wsparcia uczestnicy mogą przygotowywać i realizować swoje inwestycje w zakresie produkcji, przesyłu, dystrybucji, magazynowania i monitorowania energii. Budżet przeznaczony na ten konkurs to 54,8 mln zł.

Na lipiec zaplanowano konkurs skierowany do firm, których celem jest wsparcie sprawiedliwej transformacji. Dotacje obejmą inwestycje produkcyjne, logistyczne, B+R, a także ograniczanie powstawania odpadów oraz zmniejszenie zużycia zasobów środowiskowych, co będzie skutkować zarówno zmianą profilu działalności, jak i powstaniem nowych miejsc pracy. Na realizację tego zadania przeznaczono łącznie 141,7 mln złotych.

Nabory w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trwają do tej pory. Ostatnią szansą na skorzystanie z wsparcia jest ogłoszony w czerwcu konkurs na programy transformacji i wsparcia na rynku pracy w Małopolsce Zachodniej. W ramach naboru wniosków oferowane jest dofinansowanie nawet w wysokości 95 procent. Pamiętaj, że zgłoszenia możesz składać do 7 sierpnia.

90 proc. dofinansowania projektu może być użyte na tworzenie fablabów, czyli innowacyjnych pracowni i otwartych laboratoriów, w których mieszkańcy będą mieć dostęp do różnorodnych maszyn i urządzeń, nowoczesnych technologii oraz wiedzy i know-how. Dzięki tym pracowniom ludzie będą mogli uczyć się umiejętności związanych z branżami zielonymi oraz dobrymi praktykami klimatycznymi.

Fablaby są przeznaczone dla wszystkich – zarówno dla osób prywatnych, jak i grup, jak np. szkoły. Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Europejskich będzie można zapewnić im wyposażenie, stworzyć przestrzeń do twórczych działań oraz zorganizować promocję oferty edukacyjnej. Osoby zainteresowane takim wsparciem mogą składać swoje wnioski do 16 sierpnia bieżącego roku.

Do 1 września można składać wnioski o dotacje na realizację projektów mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów i siedlisk przyrodniczych. Dotacje będą zawierać przedsięwzięcia związane z ochroną i odtwarzaniem naturalnych siedlisk, ochroną rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Łączna kwota przeznaczona na te cele wynosi 10,2 mln zł.

41,1 mln zł zostało przeznaczone na wsparcie inicjatyw związanych z „nature-based solutions”, które pomogą w ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Dotacja może sfinansować do 95% projektów związanych z parkami kieszonkowymi, stawami retencyjnymi, zielonymi dachami, ogrodami deszczowymi, zielonymi przystankami i odbetonowaniem przestrzeni publicznych.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM