Biznes i finanse

RAINBOW TOURS SA (2/2022) Informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu „Lato 2022”

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2022 z dnia 11.01.2022 r. „Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki.”, niniejszym informuje, że wielkość zrealizowanej przez Spółkę przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu „Lato 2022” (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień – październik 2022 roku) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 stycznia 2022 roku (według stanu rezerwacji na dzień 31.01.2022 r.) wyniosła 95.932 rezerwacje, co oznacza:

wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Lato 2022” (zrealizowanej do dnia 31.01.2022 r.) o około 48,77% w porównaniu do tego samego okresu roku 2021 (tu: funkcjonowanie Spółki w okresie stopniowego „odbudowywania” poziomów rezerwacji i istniejącego, choć zmniejszającego się w porównaniu do roku 2020, wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność prowadzoną przez Spółkę), tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Lato 2021”, według stanu rezerwacji na dzień 31.01.2021 r., kiedy dla tego okresu 2021 roku zanotowano 64.483 rezerwacje,

– spadek poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Lato 2022” (zrealizowanej do dnia 31.01.2022 r.) o około 9,06% w porównaniu do tego samego okresu roku 2019 (tu: rok 2019 był okresem rekordowych z punktu widzenia Spółki wyników finansowych m.in. w zakresie poziomu przychodów ze sprzedaży i zysku netto, jak również rekordowy z punktu widzenia rozwoju i sytuacji ekonomicznej szeroko rozumianej branży touroperatorskiej), tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu „Lato 2019”, według stanu rezerwacji na dzień 31.01.2019 r., kiedy dla tego okresu 2019 roku zanotowano 105.495 rezerwacji;

Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana jest w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od kwietnia 2022 roku do października 2022 roku. Rolą informowania o przedsprzedaży oferty Spółki jest wypełnienie wielomiesięcznej luki informacyjnej pomiędzy momentem zawarcia transakcji sprzedaży, a faktycznym momentem wykazania przychodów ze sprzedaży i zwiększenie częstotliwości publikowanych informacji sprzedażowych pomiędzy terminami publikacji raportów okresowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM