Biznes i finanse

3R GAMES SA (6/2022) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki 3R Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 lutego 2022 roku Pan Wojciech Czernecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na początek dnia 1 marca 2022 r.

Powodem rezygnacji jest zamiar kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki i zaangażowanie się w sprawy Spółki z poziomu organu nadzoru.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 9 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 1 marca 2022 r. Pana Piotra Surmacza, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Informacje o powołanym Prezesie Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM