Biznes i finanse

ERBUD SA (7/2022) Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z mBank S.A. w Warszawie.

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 09-02-2022 otrzymał podpisany Aneks nr 17 do Umowy Ramowej nr 38/003/10/Z/GX z dnia 02 lutego 2010 roku z mBank S.A. Na mocy niniejszego Aneksu Emitent może korzystać z linii gwarancyjnej w wysokości 85 mln zł.

Zapadalność linii przypada na dzień 03-02-2023 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM