Biznes i finanse

SOHO DEVELOPMENT SA (10/2021) Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2021 – 30.09.2022 r. – korekta

Zarząd spółki SOHO DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) koryguje termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 01.10.2021 – 30.09.2022 r. (dalej „Rok Obrotowy) i ustala termin publikacji na dzień 29 sierpnia 2022 r.

Wobec powyższego terminy przekazania raportów wyglądają jak poniżej.

1. jednostkowy raport roczny za Rok Obrotowy – 31 stycznia 2022 r.

2. skonsolidowany raport roczny za Rok Obrotowy – 31 stycznia 2022 r.

3. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał Roku Obrotowego – 28 luty 2022 r.

4. rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze Roku Obrotowego – 30 czerwca 2022 r.

5. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał Roku Obrotowego – 29 sierpnia 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM