Polityka i społeczeństwo

MRiT: Rozmowy o przyszłości europejskiego przemysłu (komunikat)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Minister Piotr Nowak gościł dzisiaj w Warszawie Roberta Habecka, niemieckiego wicekanclerza oraz federalnego ministra gospodarki i ochrony klimatu. Głównym tematem spotkania był pakiet klimatyczno-energetyczny oraz jego wpływ na konkurencyjność europejskiej gospodarki i rozwój przemysłu. Na agendzie rozmów znalazł się również rozwój polsko-niemieckich relacji gospodarczych.

To druga po Francji wizyta zagraniczna nowego wicekanclerza Niemiec odpowiadającego za politykę gospodarczą, energetyczną i klimatyczną. Wicekanclerz Robert Habeck rozmawiał dzisiaj w Warszawie również z Jackiem Sasinem, wicepremierem i ministrem aktywów państwowych oraz z Anną Moskwą, minister klimatu i środowiska.Tematem dominującym w rozmowach wicekanclerza Habecka z polskimi odpowiednikami były wyzwania związane z dekarbonizacją unijnej gospodarki i zachowanie konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Zdaniem polskiego ministra rozwoju i technologii transformacja energetyczna nie może skutkować pogorszeniem się kondycji ekonomicznej państw członkowskich.-Sprawiedliwa transformacja energetyczna powinna być dostosowana do możliwości i tempa najmniej uprzywilejowanych energetycznie państw członkowskich UE, a nie tych najbardziej zaawansowanych pod względem rozwoju zielonej gospodarki – zaznacza minister Nowak.

Podczas gdy inwestycje w transformację energetyczną mogą długofalowo nieść oszczędności to wprowadzenie tak ambitnego pakietu klimatycznego jak Fit for 55, który postuluje redukcję emisji CO2 o 55 % do 2030 r. przyniesie dodatkowe koszty dla Polski rzędu prawie 190 mld euro, co wynika m.in. ze znacznego wzrostu kosztów ETS. W relacji do PKB jest ta różnica stanowi ok. 1,3%. PKB rocznie.

Z kolei wicekanclerz Robert Habeck będąc w Warszawie zauważył, że neutralność klimatyczna i związany z nią rozwój innowacji wymaga od nas wszystkich zwiększenia poziomu siły naszych gospodarek, a dzisiejsza sytuacja geopolityczna Polski i Europy oznacza konieczność konkurowania z całym zglobalizowanym światem.

– Musimy poprawić naszą sytuację jeśli chodzi o e-technologie i innowacje. Musimy w jak najszybszym tempie poczynić kroki na przód, a to uda nam się jak najlepiej, jeśli będziemy ze sobą współpracować na rzecz obywateli we naszych państwach. Takie jest nasze podejście i z takim samym spotkałem się w Polsce – stwierdził wicekanclerz Habeck.

Ministrowie zgodzili się co do potrzeby intensyfikacji współpracy w zakresie rozwoju przemysłu 4.0., w tym wsparcia dla cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji produkcji. Omówili perspektywy wspólnych inicjatyw między polską Platformą Przemysłu Przeszłości oraz agencjami PFR a niemiecką fundacją Industrie 4.0. oraz izbami gospodarczymi.

Polsko-niemiecka współpraca gospodarczaNiemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski, z 29% udziałem w eksporcie 22% w imporcie w 2020 r. Silne fundamenty współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami znalazły swoje odzwierciedlenie w ubiegłorocznym wzroście eksportu na ten rynek. Mimo ekstremalnej sytuacji na świecie, w 2020 r. odnotowaliśmy wzrost sprzedaży do Niemiec o 5,1%, do 69,4 mld EUR. Z drugiej strony zmniejszył się import z Niemiec o 3,2%, do 50,2 mld EUR, co jednocześnie przełożyło się na wzrost nadwyżki w handlu z tym rynkiem o 5 mld EUR, do 19,2 mld EUR. Rola Polski w międzynarodowych obrotach towarowych Niemiec jest mniejsza niż Niemiec dla Polski, jednak stale rośnie. W 2020 roku Polska znajdowała się na 6. pozycji wśród głównych rynków eksportowych Niemiec (5,4% udziału) wobec 8. miejsca w 2015 roku (4,4% udziału). Pod względem wartości importu Polska zajmowała 4. miejsce (z udziałem 5,7%), podczas gdy w 2015 r. była 6. (z udziałem 4,7%).W ubiegłym roku notowane były wysokie wzrosty obrotów z Niemcami. Po 11 miesiącach ur. eksport do Niemiec wzrósł o 18,3%, do 74,8 mld EUR, a import o 19,1%, do 54,4 mld EUR.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ lgs/

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM