Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (6/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 lutego 2022 r. (dalej: NWZ):

1.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1 525 713 akcji uprawniających do 1 525 713 głosów, co stanowiło 28,42% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz 15,81% w ogólnej liczbie głosów.

2.AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 1 259 000 akcji uprawniających do 1 259 000 głosów, co stanowiło 23,45% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz 13,05% w ogólnej liczbie głosów.

3.Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 842 000 akcji uprawniających do 842 000 głosów, co stanowiło 15,69% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz 8,73% w ogólnej liczbie głosów.

4.AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny – 654 126 akcji uprawniających do 654 126 głosów, co stanowiło 12,19% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz 6,78% głosów w ogólnej liczbie głosów.

5.Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny – 489 724 akcji uprawniających do 489 724, co stanowiło 9,12% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz 5,07% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej (..).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM