Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (7/2022) Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 14 lutego 2022 r. od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, posiadającego akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

We wniosku wskazano następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Treść wniosku wraz z porządkiem obrad, uzasadnieniem oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM