Biznes i finanse

PGNIG SA (7/2022) Złożenie przez PGNiG odpowiedzi na wezwanie PAO Gazprom i OOO Gazprom Export na arbitraż przed Trybunałem Arbitrażowym ad hoc z siedzibą w Sztokholmie

Zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. informującego o złożeniu przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export (dalej łącznie „Gazprom”) wezwania na arbitraż przed Trybunałem Arbitrażowym ad hoc z siedzibą w Sztokholmie („Wezwanie Gazpromu”), obejmującego żądanie zmiany warunków cenowych gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r., informuje, że w dniu 11 lutego 2022 r. Spółka złożyła odpowiedź na Wezwanie Gazpromu, w której wniosła o oddalenie jako niedopuszczalnych pod względem formalnym, ewentualnie jako bezzasadnych merytorycznie, roszczeń Gazpromu obejmujących żądanie podwyższenia ceny kontraktowej w ramach wniosków Gazpromu o renegocjację ceny kontraktowej z dnia 8 grudnia 2017 r. oraz z dnia 9 listopada 2020 r., o których Spółka informowała w raportach bieżących nr: 96/2017 oraz 58/2020.

Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Arbitrażowy ad hoc dopuszczalności zmiany ceny kontraktowej w 2017 r., Spółka zgłosiła roszczenie wzajemne o obniżenie ceny kontraktowej od dnia 1 listopada 2017 r., na podstawie wniosku PGNiG z dnia 1 listopada 2017 r. o obniżenie ceny kontraktowej, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 91/2017.

Ponadto, Spółka zgłosiła roszczenie wzajemne o obniżenie ceny kontraktowej od dnia 1 listopada 2021 r., w ramach wniosku PGNiG z dnia 1 listopada 2020 r. o obniżenie ceny kontraktowej, zmodyfikowanego następnie przez PGNiG w dniu 28 października 2021 r., o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr: 57/2020 oraz 43/2021.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM