Biznes i finanse

GETIN HOLDING SA (4/2022) Aktualizacja informacji poufnej

Zarząd Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2021 z dnia 29 października 2021 r. dotyczącego m.in. sprzedaży 100% akcji IDEA Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia (dalej: Idea Bank Rumunia) na rzecz BANCA TRANSILVANIA S.A. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia i BT INVESTMENTS S.R.L. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia, na podstawie warunkowej umowy sprzedaży z dnia 2 czerwca 2021 r. (dalej: Umowa) informuje, że w związku z wydaniem decyzji przez rumuńską Krajową Agencję Administracji Fiskalnej (dalej: ANAF) nakładającej na spółkę zależną od Idea Bank Rumunia (dalej: Spółka Zależna) obowiązek zapłaty podatku, tj. zaistnieniem zdarzenia, za które zgodnie z Umową odpowiedzialność ponosi Emitent, w dniu dzisiejszym Emitent złożył dyspozycję wypłaty na rzecz Spółki Zależnej kwoty 3.443.419,26 euro (co stanowi równowartość kwoty 15.466.461,95 zł według kursu NBP z dnia 16 lutego 2022 r.) z rachunku zastrzeżonego, na który zgodnie z Umową przelana została część ceny za akcje Idea Bank Rumunia zbyte przez Emitenta.

Emitent informuje, że dołoży należytej staranności w celu złożenia środków odwoławczych od decyzji ANAF w terminach i zgodnie z przepisami prawa rumuńskiego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM