Biznes i finanse

PGNiG przypomina: domy dziecka i inni odbiorcy wrażliwi mogą skorzystać z ochrony taryfowej oraz niższych cen gazu

Z niższych cen gazu ziemnego mogą korzystać między innymi tacy odbiorcy wrażliwi jak:

· jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

· rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,

· centra i kluby integracji społecznej,

· warsztaty terapii zajęciowej,

· organizacje pozarządowe,

· spółdzielnie socjalne.

· podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

· jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

· noclegownie i ogrzewalnie,

· ochotnicze straże pożarne,

· placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

· oraz inne podmioty wymienione w Ustawie: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000020201.pdf.

Aby skorzystać z niższych cen gazu, uprawnione podmioty zobowiązane są do złożenia oświadczenia. W przypadku obowiązujących umów z PGNiG Obrót Detaliczny termin wynosi 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy i upływa 15 marca 2022 roku. Złożenie wniosku w wyznaczonym terminie pozwoli na uzyskanie ochrony taryfowej w rozliczeniach od 1 stycznia 2022 roku. Złożenie oświadczenia po tym terminie powoduje, że skutek ochrony taryfowej nastąpi dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia. Nowi klienci powinni złożyć oświadczenia przed zawarciem umowy ze spółką.

Spółka zachęca do składania oświadczeń drogą elektroniczną. To najprostsza oraz – ze względu na trwającą pandemię – najbezpieczniejsza forma składania oświadczeń, które są dostępne dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny, za pośrednictwem strony internetowej: https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa.

Szczegółowe informacje, w tym lista podmiotów uprawnionych do ochrony taryfowej, dostępne są pod adresem: https://pgnig.pl/ochrona-taryfowa. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na https://coztymgazem.pl/.

Więcej informacji udziela:

Rafał Pazura

Rzecznik Prasowy

PGNiG Obrót Detaliczny

tel. 603 207 454

e-mail: rafal.pazura@pgnig.pl

Źródło informacji: PGNiG Obrót Detaliczny

 


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM