Polityka i społeczeństwo

Prawo.pl: nowe sposoby na fałszerzy dokumentów

Jak informuje Prawo.pl, nowe przepisy wprowadzi nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem z 12 lipca 2019 roku. Według MSWiA jest ona niezbędna z uwagi na nowe sposoby działania przestępców zajmujących się fałszowaniem dokumentów.

Aby móc efektywniej przeciwdziałać temu procederowi, do rozporządzania zostanie wprowadzonych kilka ważnych zmian. Pierwsza z nich będzie dotyczyć techniki personalizacji, której celem będzie uwidocznienie jakiejkolwiek ingerencji w treść dokumentu. W ramach tej zmiany wybrane dokumenty publiczne będą musiały być zabezpieczone folią, czyli poddane laminacji. Według Prawo.pl z tego obowiązku będą wyłączone: świadectwa dojrzałości, świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Druga zmiana doprecyzowuje wymagania dotyczące stosowania w dokumentach papierowych zabezpieczeń chroniących je przed działaniem odczynników chemicznych, wykorzystywanych przez fałszerzy do ingerencji w treść dokumentów. Nowe przepisy definiują też pojęcie papieru uczulonego na działanie odczynników chemicznych.

Trzecia grupa zmian wiąże się z uregulowaniem zasad redakcyjnych i porządkowych oraz usunięciem wątpliwości, które mieli dotąd emitenci dokumentów publicznych i wytwórcy blankietów. Będą one m.in. dotyczyć zabezpieczenia dokumentów książeczkowych drugiej kategorii ze stroną personalizacyjną w postaci naklejki.

Według prawodawcy zmiany przepisów będą dotyczyć dokumentów nowoprojektowanych i emitowanych na nowych zasadach. Dokumenty już wytworzone będą dalej w obiegu, ponieważ spełniają one minimalne wymagania w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwem.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 12 lipca 2022 r. Nowe wymagania w zakresie zabezpieczeń chemicznych papieru będą obowiązywały od 12 lipca 2023 roku, aby wytwórcy dokumentów mogli zaopatrzyć się w papier spełniający niezbędne wymagania w zakresie zabezpieczeń chemicznych. Nowe przepisy będą obowiązywały w tym zakresie dla dokumentów wydanych po 12 lipca 2023 r.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/samorzad/zabezpieczenie-dokumentow-publicznych-przed-falszerstwem,513494.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM