Biznes i finanse

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (5/2022) Uchwały podjęte i niepodjęte na NWZ w dniu 16.02.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 16 lutego 2022 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał. Ponadto w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza podczas obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektu uchwały dotyczącego pkt. 5 porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 i § 25 Statutu Spółki) oraz projektu uchwały dotyczącego pkt. 6 porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki) Emitent w załączeniu przedkłada również treść przedmiotowych projektów uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM