Biznes i finanse

POLICE SA (40/2022) Zawarcie umowy zakupu propanu przez spółkę stowarzyszoną.

Spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2022 roku otrzymała informację od spółki stowarzyszonej Emitenta, Grupa Azoty Polyolefins S.A. („Spółka Stowarzyszona”) o zawarciu z Trafigura Pte Ltd, Singapur, umowy dotyczącej zakupu propanu.

Umowa przewiduje realizację dostaw propanu do Spółki Stowarzyszonej w okresie grudzień 2022 roku – grudzień 2024 roku, według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Dostawy propanu realizowane w ramach niniejszej umowy, zabezpieczać będą ponad 50% zapotrzebowania Spółki Stowarzyszonej w latach 2023-2024 na ten podstawowy surowiec do produkcji, która będzie realizowana po uruchomieniu przez Spółkę Stowarzyszoną projektu Polimery Police.

Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z umowy wyniesie około 250 mln USD.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM