Biznes i finanse

Opłaty za korzystanie z dróg mają być „bardziej ekologiczne”

Parlament ma potwierdzić porozumienie osiągnięte przez negocjatorów Rady i Parlamentu w czerwcu 2021 roku, aktualizujące zasady określające opłaty, jakie państwa członkowskie UE mogą nakładać na samochody ciężarowe korzystające z dróg transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Nowe przepisy zmienią model opłat drogowych oparty na czasie przejazdu, na system oparty na pokonanej odległości lub rzeczywistej liczbie kilometrów, aby lepiej odzwierciedlić zasady „zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci”.

Europosłowie z Komisji Transportu doprowadzili do wycofania przez państwa członkowskie „winiet” (opłat drogowych uzależnionych od czasu) w całej sieci bazowej TEN-T od 2030 roku dla pojazdów ciężarowych (ciężarówek, tirów i autobusów), zastępując je opłatami za przejazd (uzależnionymi od odległości). Aktualizacja rozszerza również zakres przepisów na inne pojazdy, takie jak autobusy, samochody dostawcze i osobowe, oraz wymaga stopniowego wprowadzenia różnych stawek opłat drogowych w oparciu o emisje CO2 lub efektywność środowiskową.

Głosowanie zaplanowano na czwartek.

Źródło informacji: EuroPAP News


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM