Polityka i społeczeństwo

PZU z pomocą dla Ukraińców

„To ważne wsparcie, bowiem przejmujemy odpowiedzialność za ewentualne szkody komunikacyjne, których ogromne koszty byłby zapewne niemożliwe do pokrycia przez uchodźców nieposiadających obowiązkowej polisy OC” – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

PZU pomoże również rodzinom ponad 700 pracowników swoich spółek na Ukrainie. Zapewni im zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie psychologów i środki niezbędne do życia. Pierwsze z tych osób już są w Polsce pod opieką ubezpieczyciela. PZU jest też w kontakcie z kolejnymi, które zmierzają w kierunku polskiej granicy.

„Priorytetem jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa i jak najlepszej opieki przybywającym do naszego kraju rodzinom pracowników ukraińskich spółek Grupy PZU. W koordynacji z Ministerstwem Aktywów Państwowych przygotowujemy także kolejne działania pomocowe dla pozostałych uchodźców” – wskazuje prezes PZU.

Grupa PZU jest też operatorem stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu, również w języku ukraińskim (https://gov.pl/tpk). Dzięki niej obywatele Ukrainy przybywający do Polski o każdej porze dnia mają dostęp do profesjonalnej pomocy ze strony konsultantów i lekarzy ubezpieczyciela – w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy placówek podstawowej opieki zdrowotnej.

W obliczu ataku sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i ogłoszenia przez Ukrainę stanu wojennego ukraińskie spółki Grupy PZU wdrożyły odpowiednie, przygotowane na taką okoliczność procedury kryzysowe. Już od 28 stycznia br. działa powołany w polskiej centrali PZU SA sztab kryzysowy z udziałem członków zarządu i wyższej kadry kierowniczej oraz przedstawicieli ukraińskich spółek zależnych, monitorujący na bieżąco sytuację i podejmujący decyzje o działaniach prewencyjnych oraz pomocy dla obywateli Ukrainy.

PZU prowadzi działalność na Ukrainie od roku 2005 poprzez grupę PZU Ukraina, którą tworzą m.in. spółka ubezpieczeń majątkowych PZU Ukraina (ПЗУ Україна) oraz spółka PZU Ukraina ubezpieczenia na życie (ПЗУ Україна страхування життя). Pierwsza zajmuje 6. miejsce na ukraińskim rynku ubezpieczeń majątkowych z udziałem 3,5%, a druga 3. miejsce na rynku ubezpieczeń na życie z udziałem 11,1%. Po trzech kwartałach 2021 r. składki ubezpieczeniowe zebrane na Ukrainie stanowiły nieco ponad 1,3% w całym przypisie składki Grupy PZU.

Źródło informacji: PZU

 


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM