Zdrowie i styl życia

Dramatyczna sytuacja pacjentów psychiatrycznych i ich bliskich w Ukrainie

W konferencji był planowany udział także dr. Semena Gluzmana, znanego psychiatry i obrońcy praw człowieka, który za sprzeciw wobec tzw. psychiatrii politycznej spędził kilka lat w radzieckim łagrze. Niestety, w miejscu w Kijowie, skąd chciał się połączyć, odcięto prąd.

W konferencji wzięli udział:

  • dr Jurij Zakał – wiceprzewodniczący Towarzystwa Psychiatrów Ukrainy, dyrektor ds. lecznictwa szpitala w Kulparkowie, koordynator opieki psychiatrycznej dla regionu Lwowa,
  • Lidia Martynowa, przewodnicząca ukraińskiej organizacji pacjentów i ich rodzin „Psychoability”,
  • prof. Jerzy Samochowiec – prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny,
  • dr Marek Balicki – współinicjator pierwszej polskiej ustawy chroniącej prawa pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, współprzewodniczący komisji zajmującej się zdrowiem psychicznym przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Źródło informacji: Serwis Zdrowie

 


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM