Biznes i finanse

Stabilna sytuacja w branży nowoczesnych usług biznesowych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentuje raport z najnowszego badania sektora

Raport przedstawia wnioski z badań jakościowych, ilościowych oraz analizy źródeł wtórnych, na postawie których wiemy jak wygląda sytuacja w branży nowoczesnych usług biznesowych, ze szczególnym naciskiem na zapotrzebowanie na kompetencje oraz perspektywy rozwoju. Zgodnie z wynikami, aż 96 proc. badanych pracodawców oceniło, że kompetencje ich pracowników są zadowalające. Wśród kadry 87 proc. respondentów zadeklarowało, że czują się dobrze przygotowani przez szkoły i uczelnie do wykonywania zadań zawodowych, przy czym warto zaznaczyć, że 86 proc. osób pracujących w sektorze nowoczesnych usług biznesowych posiada wyższe wykształcenie, a 13 proc. średnie. 

„Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od lat monitoruje rynek pracy śledząc zachodzące na nim zmiany. Kwestia niezbędnych na rynku kompetencji jest dla nas szczególnie istotna. Jednym z kluczowych obszarów działania PARP jest wsparcie usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników. Ściśle przyglądamy się także specyficznym potrzebom poszczególnych branż i wspólnie z Radami Sektorowymi ds. Kompetencji dostarczamy narzędzia niezbędne do ich rozwoju – mówi Dariusz Budrowski, prezes PARP i dodaje: na podstawie badania branżowego sektora nowoczesnych usług biznesowych wiemy, że aż 70% pracodawców w ciągu ostatnich 12 miesięcy wspierało rozwój kompetencji swoich pracowników, a w najbliższych 3 latach w tym sektorze największy wzrost zatrudnienia będzie dotyczył stanowisk pracy związanych z obsługą klienta, kontrolingiem oraz księgowością. Ta wiedza pozwala nam odpowiednio przygotować ofertę szkoleń i doradztwa”.

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM