Biznes i finanse

IZOSTAL SA (3/2022) Rekomendacja Zarządu Izostal S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) w dniu 21 marca 2022 roku podjął uchwałę w sprawie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku netto wypracowanego w roku 2021, w tym z propozycją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Izostal S.A. proponuje przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 3.929.280,00 zł, co daje 0,12 zł dywidendy na każdą akcję. Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Jednocześnie Zarząd Izostal S.A. postanawia zaproponować Walnemu Zgromadzeniu, aby termin ustalenia prawa do dywidendy określić na dzień 22 lipca 2022 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM