Biznes i finanse

AB SA (5/2022) Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2022 z dnia 18 lutego 2022 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2022, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

– w dniu 14 marca 2022 r. – 174 akcji własnych o łącznej wartości 7 934,40 zł, za średnią jednostkową cenę 45,60 zł, stanowiących łącznie 0,0011 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0010 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 15 marca 2022 r. – 800 akcji własnych o łącznej wartości 36 060,00 zł, za średnią jednostkową cenę 45,08 zł, stanowiących łącznie 0,0049 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0046 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 16 marca 2022 r. – 400 akcji własnych o łącznej wartości 18 060,00 zł, za średnią jednostkową cenę 45,15 zł, stanowiących łącznie 0,0025 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0023 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 17 marca 2022 r. – 424 akcji własnych o łącznej wartości 19 053,20 zł, za średnią jednostkową cenę 44,94 zł, stanowiących łącznie 0,0026 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0024 % w ogólnej liczbie głosów,

– w dniu 18 marca 2022 r. – 576 akcji własnych o łącznej wartości 25 766,20 zł, za średnią jednostkową cenę 44,73 zł, stanowiących łącznie 0,0036 % udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0033 % w ogólnej liczbie głosów.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 48 949 akcji własnych stanowiących 0,30 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,28 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wraz z akcjami nabytymi podczas realizacji programu skupu akcji własnych z lat poprzednich).

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 14-18.03.2022 r.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM