Biznes i finanse

M.W. TRADE SA (13/2022) Powołanie Członka Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd M.W. Trade S.A. („Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała do składu Zarządu Spółki Pana Rafała Wasilewskiego, ze skutkiem od dnia 22 marca 2022 r., powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Emitenta.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia powołanego Członka Zarządu zostały opisane w załączniku do niniejszego raportu.

Pan Rafał Wasilewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM