Biznes i finanse

POLICE SA (7/2022) Częściowe usunięcie awarii.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 9 marca 2022 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że po usunięciu awarii jednego z dwóch kotłów OP 230 znajdujących się w Centrum Energetyki, w dniu 21 marca 2022 roku osiągnięto parametry ruchowe, które umożliwiają częściowe przywracanie produkcji na najważniejszych instalacjach Spółki.

O szacunkowych skutkach finansowych spowodowanych awarią Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym po całkowitym usunięciu awarii.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM