Polityka i społeczeństwo

Apel czterech delegacji w Komitecie Regionów o stworzenie europejskiej bazy danych dla uchodźców

Przewodniczący polskiej delegacji, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz szefowie pozostałych trzech przedstawicielstw przekazali apel o solidarność z Ukrainą szefowi Komitetu Regionów Apostolosowi Cicikostasowi.

Jak czytamy w dokumencie, najpilniejszą kwestią z perspektywy samorządów z czterech krajów najbardziej zaangażowanych w udzielanie wsparcia uchodźcom jest stworzenie odpowiedniej europejskiej bazy danych. Chodzi o zapewnienie uchodźcom, szczególnie matkom z dziećmi, zweryfikowanej i zaufanej listy ofert dotyczących możliwości zakwaterowania i pracy w całej Unii Europejskiej (z uwzględnieniem oferty transportu do tych miejsc).

Samorządowcy zaapelowali, aby Europejski Komitet Regionów, wykorzystując swoją rozległą sieć kontaktów, przyczynił się do powstania tego typu bazy danych i jej koordynacji — tworząc ją samemu lub wykorzystując w tym zakresie, jeśli istnieje taka potrzeba, wsparcie Komisji Europejskiej lub innych powiązanych instytucji.

Przedstawiciele czterech delegacji wezwali również do solidarności z narodem ukraińskim oraz otwarcie swoich regionalnych i lokalnych społeczności i domów na uciekających przed wojną Europejczyków.

Zauważyli, że rządy, samorządy, organizacje społeczne, ale również ogromna liczba obywateli Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier intensywnie organizuje pomoc humanitarną, a setki tysięcy mieszkańców tych krajów gości uchodźców we własnych domach.

„Możliwości naszych samorządów i mieszkańców nie są jednak nieograniczone, dlatego potrzebujemy pomocy innych krajów europejskich i rozwiązań systemowych” – czytamy w apelu.

Zdaniem samorządowców, aby uniknąć katastrofy humanitarnej, potrzebny jest oparty o dobrowolność mechanizm wsparcia dla relokacji uchodźców oraz dedykowanie na ten cel dodatkowych środków z funduszy europejskich.

„Musimy wziąć pod uwagę fakt, że na skutek działań wojennych oraz ogromu zniszczeń, obywatele Ukrainy nie będą mogli szybko powrócić do swoich dotychczasowych miejsc zamieszania, dlatego pomoc musi być długofalowa” – zaznaczyli.

Przedstawiciele delegacji przypomnieli, że od tygodni Federacja Rosyjska dopuszcza się zbrodni na narodzie ukraińskim. Podkreślili, że stanowi to naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, ale i pogwałcenie obowiązujących traktatów i norm społecznych, powszechnie obowiązujących w XXI wieku.

„Jako przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, sprawujący swój urząd najbliżej obywateli, powinniśmy okazać pełną solidarność z obywatelami Ukrainy, szukającymi schronienia i bezpieczeństwa na terenie całej Unii Europejskiej” – zauważyli.

Komitet Regionów jest organem doradczym UE, w którym zasiadają wybrani na szczeblu lokalnym i regionalnym samorządowcy ze wszystkich 27 państw członkowskich Wspólnoty.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM