Biznes i finanse

IZOSTAL SA (4/2022) Opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za 2021 rok

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczącego podziału zysku netto wypracowanego w roku 2021.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2021, w tym przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 3.929.280,00 zł, co daje 0,12 zł dywidendy na każdą akcję. Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 22 lipca 2022 roku oraz terminu wypłaty dywidendy przypadającego na dzień 5 sierpnia 2022 roku Rada Nadzorcza nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM