Biznes i finanse

BANK HANDLOWY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 824 249,00 1 118 882,00 180 065,00 250 074,00
Przychody z tytułu opłat i prowizji 742 899,00 645 163,00 162 294,00 144 196,00
Zysk brutto 950 936,00 317 277,00 207 741,00 70 913,00
Zysk netto 717 468,00 172 395,00 156 738,00 38 531,00
Całkowite dochody -40 781,00 506 312,00 -8 909,00 113 163,00
Zmiana stanu środków pieniężnych 2 046 917,00 722 779,00 447 169,00 161 544,00
Aktywa razem 61 862 771,00 60 941 538,00 13 450 183,00 13 205 673,00
Zobowiązania wobec banków 3 383 353,00 5 118 861,00 735 607,00 1 109 227,00
Zobowiązania wobec klientów 43 507 474,00 43 393 906,00 9 459 380,00 9 403 204,00
Kapitał własny 7 383 395,00 7 580 967,00 1 605 295,00 1 642 751,00
Kapitał zakładowy 522 638,00 522 638,00 113 632,00 113 253,00
Liczba akcji (w szt.) 130 659 600,00 130 659 600,00 130 659 600,00 130 659 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 56,51 58,02 12,29 12,57
Łączny współczynnik kapitałowy (w %)* 20,10 22,60 20,10 22,60
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 5,49 1,32 1,20 0,30
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł /euro) 5,49 1,32 1,20 0,30
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)** 1,20 0,26

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM