Biznes i finanse

POLICE SA (8/2022) Wstrzymanie przywracania częściowej produkcji na najważniejszych instalacjach Spółki.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2022 z dnia 9 marca 2022 roku oraz nr 7/2022 z dnia 21 marca 2022 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że po osiągnięciu parametrów ruchowych kotła OP 230 znajdującego się w Centrum Energetyki i rozpoczęciu częściowego przywracania produkcji na najważniejszych instalacjach Spółki wystąpiła awaria tego urządzenia.

Zaistniała awaria skutkuje zatrzymaniem przywracania częściowej produkcji na najważniejszych instalacjach Spółki.

O przywróceniu zdolności produkcyjnych i szacunkowych skutkach finansowych spowodowanych awariami Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym po ich całkowitym usunięciu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM