Biznes i finanse

TRAKCJA SA (15/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. informuje, iż termin publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2021, planowany pierwotnie na dzień 31 marca 2022 r., zostaje przesunięty na dzień 29 kwietnia 2022 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian:

raport okresowy za I kwartał 2022 roku – 24 maja 2022 roku;

– raport okresowy za III kwartał 2022 roku – 24 listopada 2022 roku;

– raport okresowy za I półrocze 2022 roku – 14 września 2022 roku.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM