Biznes i finanse

SKYLINE INVESTMENT SA (5/2022) Zawiadomienie w sprawie przekroczenia progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Skyline Investment S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2022 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, od Pana Dariusza Badurzyńskiego o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie Pan Dariusz Badurzyński, wraz z podmiotem zależnym – Vindictia Sp. z o.o., posiada 2.344.348 akcje Spółki, stanowiące 10,053% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonywania 2.344.348 głosów, co stanowi 10,053% ogółu głosów na WZA Spółki.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM