Zdrowie i styl życia

Częstochowa: Zielona ulga podatkowa

Proponowane zwolnienie to jeden z elementów projektu CzęstoZielona realizowanego w ramach miejskiego programu “Kierunek Przyjazna Częstochowa”. Cel podatkowej zachęty jest prosty – więcej miejsc dla zieleni z myślą o estetyce i ekologii.

Uchwała jest adresowana tylko do właścicieli budynków jednorodzinnych.

Na mocy Uchwały mogą zostać zwolnione od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części, w których:
1) wykonane zostały i są utrzymywane zielone dachy na całej powierzchni dachu z wyjątkiem części niemożliwych, ze względów technicznych, do obsadzenia roślinnością;
2) zainstalowane zostały i są utrzymywane na całej szerokości ściany zewnętrznej ogrody wertykalne, stanowiące co najmniej 75 procent powierzchni ściany zewnętrznej, na której zostały utworzone te ogrody;
3) wykonana została i jest utrzymywana zielona fasada, na całej szerokości przynajmniej jednej ściany budynku, na co najmniej 50 procent powierzchni zewnętrznej tej ściany.

Zwolnienie przysługuje maksymalnie na okres 5 lat, do wysokości 50 procent należnego od tego budynku, podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy. Zwolnienie obowiązuje od 1 stycznia roku podatkowego następującego po wykonaniu zielonej fasady, zielonego dachu lub ogrodu wertykalnego i zrealizowaniu innych warunków określonych w Uchwale.

Uchwała obowiązuje do końca 2023 roku.

Informacji w sprawie Uchwały udziela Wydział Podatków i Opłat UM.

Tekst Uchwały wraz wnioskiem o zwolnienie dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM