Biznes i finanse

PEPEES SA (9/2022) ZMIANY DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. („Spółka”), w związku z otrzymaniem w dniu 24 marca 2022 r. od akcjonariusza, osoby fizycznej, posiadającej powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 kwietnia 2022 r. (raport bieżący nr 7/2022), uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej informuje o zmianie porządku obrad i przekazuje treść zmienionego porządku obrad i projekty uchwał w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

1. Porządek obrad

2. Projekty uchwał

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM