Biznes i finanse

HUUUGE, INC. Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. USD w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 3 824,00 2 817,00 3 232,00 2 471,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 985,00 2 562,00 -2 523,00 2 248,00
Zysk (strata) brutto -45 133,00 -125 581,00 -38 141,00 -110 168,00
Zysk (strata) netto -45 206,00 -125 677,00 -38 203,00 -110 253,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -394,00 1 344,00 -333,00 1 179,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 029,00 -606,00 -870,00 -532,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 100 469,00 1 896,00 84 905,00 1 663,00
Łączne przepływy pieniężne netto 99 046,00 2 634,00 83 703,00 2 311,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 106 330,00 7 284,00 93 860,00 5 932,00
Liczba akcji na koniec okresu 84 246 697,00 13 401 252,00 84 246 697,00 13 401 252,00
Średnia ważona liczba akcji 77 342 078,00 42 385 427,00 77 342 078,00 42 385 427,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM