Biznes i finanse

HUUUGE, INC. Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. USD w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 373 739,00 332 721,00 315 842,00 291 886,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44 577,00 50 184,00 37 671,00 44 025,00
Zysk (strata) brutto -1 001,00 -76 244,00 -846,00 -66 887,00
Zysk (strata) netto -9 681,00 -82 604,00 -8 181,00 -72 466,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 769,00 73 231,00 25 157,00 64 243,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 955,00 -5 458,00 -13 483,00 -4 788,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 96 610,00 -14,00 81 644,00 -12,00
Łączne przepływy pieniężne netto 110 424,00 67 759,00 93 318,00 59 443,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 204 415,00 94 158,00 180 442,00 76 682,00
Liczba akcji na koniec okresu 84 246 697,00 13 401 252,00 84 246 697,00 13 401 252,00
Średnia ważona liczba akcji 77 342 078,00 42 385 427,00 77 342 078,00 42 385 427,00
Podstawowy zysk na akcję (EPS) -0,12 -1,46 -0,10 -1,28
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) -0,12 -1,46 -0,10 -1,28

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM