Polityka i społeczeństwo

Trwa nabór do udziału w unijnym programie dla młodych samorządowców (YEP 2022)

Program Young Elected Politicians (YEPs) to sieć polityków, którzy nie ukończyli 40. roku życia i piastują mandat na szczeblu regionalnym lub lokalnym w UE. Program YEP został powołany przez Komitet Regionów w 2019 roku, a dołączyło do niego ponad 400 młodych polityków.

Wybrani kandydaci będą mieli dostęp do:

• YEPcommunity.eu, miejsca wymiany informacji i doświadczeń z innymi samorządowcami i absolwentami YEP,

• zaproszeń na seminaria, imprezy i konsultacje,

• możliwości nawiązywania kontaktów online z członkami społeczności,

• szkoleń na tematy dot. UE.

Wszystkie wydarzenia będą odbywały się online. W przypadku możliwości fizycznego uczestnictwa w Brukseli, uczestnicy zostaną o tym wcześniej poinformowani.

Aby złożyć wniosek, kandydaci muszą:

• sprawować mandat demokratyczny jako politycy wybierani na szczeblu regionalnym lub lokalnym w państwie członkowskim Unii Europejskiej,

• urodzić się po 1 stycznia 1982 r.,

• nie sprawować mandatu członka lub zastępcy Komitetu Regionów ,

• mieć dobry poziom języka angielskiego lub francuskiego,

• wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go do 8 kwietnia 2022 roku.

Kandydaci zostaną wybrani na podstawie jakości ich formularza zgłoszeniowego oraz z uwzględnieniem zapewnienia równowagi pod względem płci, reprezentacji regionalnej i lokalnej, przynależności politycznej i narodowości.

Szczegóły programu

kic/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM