Biznes i finanse

ARCTIC PAPER SA (4/2022) Informacja o transakcjach na akcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 marca 2022 roku otrzymała od Pana Michała Jarczyńskiego – Prezesa Zarządu Spółki powiadomienie o dokonanych przez niego w dniach 28 marca oraz 29 marca 2022 roku transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM