Biznes i finanse

INVISTA SA (6/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Invista S.A

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Invista S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 marca 2022 r. otrzymał od Pana Mikołaja Dyzio zawiadomienie dotyczące transakcji na akcjach Spółki.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pana Mikołaja Dyzio:

„Na podstawie art. 69 oraz w związku art. 87 ust. 3-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z dokonaniem w dniu 28 marca 2022 roku przez osobę wobec, której istnieje domniemanie porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej tj. Agnieszkę Bazyl- Dyzio transakcji zbycia 360 000 akcji Invista S.A. (Spółka) łączny stan posiadania mojej osoby oraz osoby wobec, której istnieje domniemanie porozumienia uległ zmianie.

Przed ww. zdarzeniem stan posiadania akcji Invista SA Agnieszki Bazyl-Dyzio przedstawiał się następująco:

– liczba akcji: 360 370;

– procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 2,49%;

– liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 360 370;

– procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 2,49%;

Po rozliczeniu ww. zdarzenia stan posiadania akcji Invista SA Agnieszki Bazyl-Dyzio przedstawiać się będzie następująco:

– liczba akcji: 370;

– procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 0,0026%;

– liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 370;

– procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 0,0026%;

Mając powyższe na uwadze przed dokonaniem opisanej powyżej transakcji łączny stan posiadania mojej osoby oraz osoby z którą łączy mnie domniemanie porozumienia przedstawiał się następująco:

– liczba akcji: 3 679 614;

– procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,44%;

– liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3 679 614;

– procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 25,44%;

Po rozliczeniu ww. transakcji łączny stan posiadania mojej osoby oraz osoby z którą łączy mnie domniemanie porozumienia przedstawiać się będzie następująco:

– liczba akcji; 3 319 614

– procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 22,95%

– liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 3 319 614;

– procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 22,95%.

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki Invista SA. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Invista S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM