Biznes i finanse

IZOSTAL SA (8/2022) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 27 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Izostal S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść projektów uchwał wraz z załącznikami, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A., zwołanego na 27 kwietnia 2022 roku. Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Izostal S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał lub rozpatrywanych spraw, z których część nie została uprzednio przekazana do publicznej wiadomości.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM