Biznes i finanse

MENNICA POLSKA SA (9/2022) Korekta jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 – w zakresie formatu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do informacji publicznej, że dokument „List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy” opublikowany w dniu 29 marca 2022 roku wraz ze skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2021, został opublikowany w błędnym formacie (pdf).

Spółka w dniu dzisiejszym tj. 29 marca 2022 roku, przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany dokument „List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy” wraz ze skonsolidowanym oraz jednostkowym raportem rocznym za 2021 rok w poprawnym formacie (xhtml) wraz ze wszystkimi pozostałymi załącznikami.

W celu uniknięcia wątpliwości Zarząd informuje, że dane finansowe w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 nie uległy zmianom.

Podstawa prawna: par. 15 ust. 4 Rozporządzenia o informacjach bieżących

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM