Biznes i finanse

CIS: Uzupełniony porządek obrad 40. posiedzenia Senatu (komunikat)

Centrum Informacyjne Senatu przekazuje uzupełniony porządek obrad 40. posiedzenia Senatu:

1)

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

druki sejmowe nr 1969, do druku nr 1969, 1994

druki senackie nr 673, 673 A

2)

Odwołanie i wybór Marszałka Senatu.

druk senacki nr 682

3)

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.-

druki sejmowe nr 2131, do druku nr 2131, 2131-A, 2165, 2165-A

druk senacki nr 690

4)

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2147, do druku 2147, 2166, 2166-A

druk senacki nr 692

5)

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

druki sejmowe nr 2022, do druku nr 2022, 2065

druk senacki nr 676, 676 A

6)

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

druki sejmowe nr 2099, do druku nr 2099, 2106, 2106-A

druki senackie nr 677, 677 A, 677 B

7)

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

druki sejmowe nr 2041, do druku nr 2041, 2061

druki senackie nr 674, 674 A

8)

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych.

druki sejmowe nr 2073, do druku nr 2073

druk senacki nr 675

9)

Drugie czytanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy.

druk senacki nr 648

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mok/


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM