Biznes i finanse

ZM ROPCZYCE SA (16/2022) Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie Spółki sporządzone w trybie art. 69 ust.2 pkt 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) w związku z posiadaniem akcji własnych Spółki i nieodpłatnym zbyciem części tych akcji w dniu 12 kwietnia 2022 r. w ramach realizacji trzeciej transzy Programu Motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2021 r. – dotyczące zmiany udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM