Biznes i finanse

Krok w stronę Przyszłości: Shanghai Electric i Siemens współpracują, aby zapewnić zrównoważone rozwiązania

Przedsiębiorcy mają okazję skorzystać z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, który rozpoczął nabór wniosków we środę. Uczestnicy mogą uzyskać wsparcie finansowe do 3 milionów złotych na zautomatyzowanie lub zrobotyzowanie swojej produkcji.

SZANGHAJ, 2 sierpnia 2023 r. /PRNewswire/ — Prezeska zarządu spółki Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), pani Leng Weiqing, odwiedziła Niemcy w dniach 25-27 lipca, aby spotkać się z Christianem Bruchem, prezesem, dyrektorem generalnym i dyrektorem ds. zrównoważonego rozwoju w spółce Siemens Energy AG. Celem wizyty było zacieśnienie współpracy i wspólnych innowacji pomiędzy obiema firmami, co ma pozytywnie wpłynąć na energetyczną transformację i rozwój wysokiej jakości niskoemisyjnej energii. Christian Bruch przywiózł ze sobą strategię i strukturę Siemens Energy, które przedstawił w siedzibie głównej Shanghai Electric cztery miesiące wcześniej. Podczas spotkania potwierdził on wiodącą pozycję firmy na międzynarodowym rynku technologii energetycznych i renomę jej produktów, dzieląc się najnowocześniejszymi technologiami, takimi jak elektrolizery wody do produkcji wodoru, inteligentne sieci elektroenergetyczne czy morskie stacje podnoszenia ciśnienia wody.

Współczesny rynek energetyczny wymaga coraz większego zaangażowania w działania prowadzące do zmniejszenia poziomu emisji CO2. Dlatego też Siemens, jako wiodący gracz w sektorze energetycznym, skupia się na tworzeniu, wdrażaniu i oferowaniu rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji CO2. W tym celu firma zawarła strategiczną współpracę z Shanghai Electric, aby połączyć siły w transformacji energetycznej, wykorzystując nowe kierunki praktycznej współpracy na wielu polach. Obie firmy współpracują, aby stworzyć rozwiązania wysokiej jakości, aby wspierać zrównoważoną przyszłość i dążyć do szeroko pojętej energetycznej efektywności.

„Shanghai Electric uważa, że ekologiczne i niskoemisyjne rozwiązania stanowią podstawę przyszłego rozwoju. W myśl nowej strategii skupiamy się na tworzeniu struktur czterech najważniejszych obszarów energetyki – energii wiatrowej i słonecznej, magazynowania energii oraz wodoru – wspierając przy tym rozwój ekologicznej i niskoemisyjnej energetyki. Jeśli chodzi o ekologiczne technologie, Shanghai Electric przyspiesza budowę podstaw konkurencyjności poprzez otwartą współpracę i synergię. Jako strategiczny partner spółki Siemens Energy, z którą łączy nas blisko 30-letnia historia bliskiej współpracy, zamierzamy pogłębiać naszą kooperację techniczną i wymianę kadr, tworzyć kolejne innowacyjne modele współpracy, a także wdrażać zorientowane na przyszłość koncepcje rozwojowe, innowacje technologiczne, oferty produktowe i rozwiązania. Wspólnie zamierzamy budować przyszłość opartą na nowej energetyce, konsekwentnie realizując wizję całkowitej dekarbonizacji na rzecz zrównoważonej przyszłości całego świata”.

Pani Leng Weiqing oświadczyła serdeczne podziękowania dla Siemens Energy, wyrażając zachwyt nad oferowaną wizytą.

Wizyta była niezwykłą okazją, aby przedstawiciele Shanghai Electric mogli osobiście porozmawiać z Karim Amin, wiceprezeską wykonawczą i członkinią komitetu zarządczego Siemens Energy, a także poznać zakres działalności firmy Siemens w segmencie energetycznym. Poza tym, w trakcie zwiedzania fabryk, oglądano proces produkcji transformatorów, elektrolizerów PEM do produkcji wodoru, a także turbin gazowych, jak również centrum innowacji.

Pani Leng Weiqing po wizycie wyraziła głęboką wdzięczność wobec Siemens Energy, podkreślając, że wyjazd okazał się ogromnym wsparciem w zgłębianiu wiedzy na temat badawczo-rozwojowego potencjału Siemens, a także wykorzystywanych przez nią efektywnych modeli organizacyjnych i zarządczych.

Shanghai Electric jest kluczowym graczem w tworzeniu przyjaznego dla środowiska świata, w którym ludzie mogą żyć w zgodzie z przyrodą. Przedsiębiorstwo stawia sobie ambitne cele w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, zmierzając do redukcji emisji dwutlenku węgla i wydajniejszego wykorzystania energii. Przedsiębiorstwo wspiera również wypracowane przez społeczność międzynarodową cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, w szczególności trzy celu narodowego zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Shanghai Electric jest wiodącym dostawcą ekologicznych rozwiązań systemowych, które przyczyniają się do ochrony środowiska i budowania zrównoważonego świata. Przedsiębiorstwo stworzyło zintegrowany ekosystem innowacji, który łączy nowe technologie, innowacyjne rozwiązania i zaawansowane produkty, aby pomóc klientom w optymalizacji zasobów energetycznych i wzmocnieniu ich konkurencyjności. Shanghai Electric wykorzystuje swoją pozycję lidera w branży, aby wspierać osiągnięcie szczytowej emisji dwutlenku węgla przed 2030 r. i neutralności węglowej przed 2060 r. oraz umożliwiać społeczeństwu życie w zgodzie z przyrodą.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM