Biznes i finanse

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA (10/2022) Przedłużenie kadencji Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. – uzupełnienie raportu.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r., niniejszym przekazuje życiorysy członków Zarządu nowej kadencji.

Pan Rodolfo Carlos Muiz Urdampilleta – ur. w 1969 r., Prezes Zarządu

Wykształcenie:

Certyfikowany Księgowy, posiada dyplom Master in Business Management oraz Master of Business Administration.

Doświadczenie zawodowe:

Pracę zawodową rozpoczął w 2001 r. jako Kontroler Finansowy w ULMA C y E, S. Coop. W latach 2002 – 2006 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego w ULMA Argentyna. W roku 2006 oddelegowany do firmy ULMA Brasil, gdzie powierzono mu funkcję Dyrektora Finansowego, a następnie w 2007 roku – Dyrektora Generalnego tej firmy. W 2008 roku pan Rodolfo Muniz został mianowany Dyrektorem Zarządzającym na obszarze Ameryki Łacińskiej, a w roku 2011 objął funkcję Dyrektora Zarządzającego krajów Mercosur. Od września 2015 r. do czerwca 2016 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. Od czerwca 2016 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu ULMA Construccion Polska S.A.

Pan Rodolfo Carlos Muiz Urdampilleta nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, członkiem organu w innej konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Marek Czupryński – ur. 1977 r., Członek Zarządu

Wykształcenie:

absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej, magister inżynier, w roku 2007 ukończył studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 2000-2002 pracował w biurze projektowym BWL-Projekt, następnie podjął pracę jako inżynier budowy, a zdobyte doświadczenie potwierdził uzyskaniem uprawnień do kierowania robotami budowlanymi. Z końcem roku 2002 Pan Marek Czupryński rozpoczął karierę zawodową w strukturach Emitenta na stanowisku projektanta. Od 2003 roku rozwijał swoje umiejętności w pionie handlowym, aby dwa lata później zostać Menedżerem Filii Warszawa, a następnie w 2008 roku Dyrektorem Regionu Wschód. Od roku 2014 pełni funkcję Dyrektora Logistyki. Od roku 2021 r., wraz z objęciem stanowiska Dyrektora Naczelnego oraz członka Zarządu, Pan Marek Czupryński odpowiada za działalność operacyjną na rynku polskim.

Pan Marek Czupryński nie prowadzi żadnej innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Pan Krzysztof Orzełowski – ur. w 1959 r., Członek Zarządu

Wykształcenie:

Magister inżynier budownictwa; absolwent Politechniki Warszawskiej.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Krzysztof Orzełowski pracę zawodową rozpoczął w firmach Hydrobudowa-6, Inter-Tecon, ABECO oraz PPUH Merc. W 1992 roku został Dyrektorem ds. Inwestycji i Rozwoju w BAUMA Sp. z o.o. W latach 2000-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu BAUMA System S.A., a w latach 2007-2011 – Członka Zarządu ULMA System S.A. Od 1999 roku pełni funkcję Członka Zarządu Spółki oraz dodatkowo w latach 1999-2010 Dyrektora Technicznego, 2010-2017 r. Dyrektora ds. Budownictwa Inżynieryjnego, a od 2018 roku Dyrektora Marketingu ULMA Construccion Polska S.A.

Pan Krzysztof Orzełowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Pan Andrzej Sterczyński – ur. w 1972 r., Członek Zarządu

Wykształcenie:

Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (Wydział Zarządzania i Marketingu). Uczestniczył w licznych specjalistycznych szkoleniach z dziedziny finansów i księgowości oraz zarządzania kapitałem ludzkim (w tym w ramach programu organizowanego przez The Chartered Institute of Management Accountants).

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1996-2001 pracował jako Księgowy ds. Rachunkowości Zarządczej w spółkach koncernu Unilever Polska S.A., a w latach 2001-2003 jako Starszy Audytor Wewnętrzny w zespole Corporate Audit-Unilever w Hamburgu (2001-2003). Następnie pełnił funkcję Dyrektora Biura Kontrolingu w Budimex S.A. (2003-2007). W latach 2007-2011 pełnił funkcję członka Zarządu ULMA System S.A. W październiku 2007 objął stanowisko Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. którą pełni do dzisiaj.

Pan Andrzej Sterczyński prowadzi działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej, lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Pan Ander Ollo Odriozola – ur. w 1968 r. Członek Zarządu

Wykształcenie:

W 1994 roku ukończył Wydział Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Navarra, a w 2004 roku uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration (MONE).

Doświadczenie zawodowe:

Pracę zawodową rozpoczął jako technik kontroli jakości w firmie PLASNOR, a następnie przez 7 lat odpowiadał za kontrolę jakości w firmie ULMA. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w ULMA Construcción. W latach 2005-2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ULMA System S.A., a od 2005 do marca 2015 roku – Członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. Od marca 2015 r. do chwili obecnej pełni funkcję Członka Zarządu ULMA Construccion Polska S.A.

Pan Ander Ollo Odriozola nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ani nie uczestniczy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej która pełni działalność konkurencyjną dla ULMA Construccion Polska S.A. oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM