Biznes i finanse

IMPERIO ASI SA (4/2022) sprawozdania Rady Nadzorczej Imperio ASI S.A. za 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Spółka pod firmą IMPERIO ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym tj. 14 kwietnia 2022 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz oceny sposobu wypełniani przez Spółkę obowiązków informacyjnych za rok obrotowy 2021, w oparciu o zasadę ładu korporacyjnego „Dobrych Praktyk” spółek notowanych na GPW oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki a także sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM